WC SANITAR

Skābs, lietošanai gatavs spēcīgs tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis. Paredzēts tualetes podu, izlietņu, flīžu un citu fajansa un keramikas virsmu tīrīšanai un dezinfekcijai. Neprofesionālai un profesionālai lietošanai. Tīra, dezinficē, atsvaidzina, noņem rūsu, noņem aplikumu, tīra zem ūdens līmeņa, nogalina mikrobus.

Lietošana: Izmantot neatšķaidītu. Uzklāt līdzekli uz virsmas, atkarībā no netīrības pakāpes atstāt iedarboties 15 - 20 minūtes, tad izberzēt un noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Produktu lietot pēc vajadzības, lietošanas biežums nav noteikts.

Sastāvdaļas: dezinfekcijas līdzeklis; smaržas un aromātiskās kompozīcijas

Aktīvās vielas/active ingredients/активные вещества: Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-16-alkildimetil-, hlorīdi (CAS Nr.: 68424-85-1): 0,08 g / 100 g (0,08 masas %);

Hlorūdeņražskābe (EK Nr.: 231-595-7): 7,0 g / 100 g (7,0 masas %)

Biocīda inv. Nr.: LV21042020/3249

Produkts atbilst ES ekomarķējuma kritērijiem cietā seguma tīrīšanas līdzekļiem (ES 2017/1217)1 attiecībā uz aizliegtām vielām, kuras nedrīkst būt iekļautas produkta sastāvā nekādā koncentrācijā, vai ierobežota lietojuma vielām, kur nedrīkst būt pārsniegta norādītā koncentrācija (4.kritērijs), un toksicitāti ūdens organismiem (1.kritērijs);

2)            Produkts, nav iepakots aerosolā un nesatur propelentus;

3)            Noārdās apkārtējā vidē atbilstoši EK direktīvai 648/2004.